Årsmøte Lågen CK søndag 16. februar 2020

Postet av Kim Erik Moen den 12. Jan 2020

Til medlemmene i Lågen CK

Vinstra, 12.01.2020

Innkalling til årsmøte i Lågen CK

 

Styret innkaller herved til årsmøte i Lågen CK

Årsmøtet avholdes søndag 16. februar 2020 kl 1800 på møterom i 2. etg på Sødorptunet på Vinstra.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 2. februar 2020. Saker sendes på e-post til Kim Erik Moen, kim_erik_m@hotmail.com .

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside http://www.lagenck.no/

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


 Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.