Status i Lågen Ck pr 31.12.2019

Postet av Kim Erik Moen den 20. Jan 2020

Klubben har i de 2 siste årene slitt med å få satt sammen et styre i klubben. Det har vært vanskelig å rekruttere medlemmer til valg. Og det blir nok ikke lettere i året som kommer heller. I fjor måtte vi ha et ekstraordinært årsmøte for å få valgt leder. I tillegg tok et av styremedlem gjenvalg på et år for å løse kabalen. Det er ikke slik vi ønsker at klubben skal drives.

Jamfør NIF lover og normer er det nå minimum 11 personer som skal velges. 4 stk til selve styret (leder, nestleder, min 1 styremedlem og min 1 varamedlem), samt en kontrollkomite bestående av 2 medlemmer og 1 vara. I tillegg skal det være en valgkomite bestående av 4 personer.

Ifm årsmøte 2019 ble det vedtatt at klubben kommer til å søke samarbeid med en av de andre klubbene i Nord-Fron. Valget falt på Vinstra IL.

I løpet av 2019 har det vært gjennomført 3 møter i regi av Idrettsrådet hvor søkelyset har vært sammenslåing eventuelt sammenslutning. Noen av klubbene har vært meget positive til dette, blant annet Lågen. Det ble fort enighet om at en sammenslutning vil være den enkleste og raskeste løsningen. En sammenslåing ville medføre en mye større sak.

Med bakgrunn i dette leverte styret i Lågen CK en søknad til Vinstra IL hvor vi søkte om en sammenslutning. I praksis betyr dette et det opprettes en sykkelgruppe i Vinstra IL på lik linje med for eksempel fotballgruppa. Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av idrettslaget. Vedtak om sammenslutning eller utmelding fra særforbund og/eller NIF treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. § 24.

Vinstra IL ga oss i januar 2020 en tilbakemelding på at de er positive og ønsker å gå videre med dette.

Pr 2019 hadde vi 117 medlemmer. De fleste av disse er selvfølgelig barn og unge. Og med dette utgangspunktet kreves det altså ca 10% av medlemsmassen til et styre. Samtidig blir det bare mer og mer papirarbeid og oppfølging av lover og normer for styret. Aktiviteten i klubben har også vært dalende de 2 siste årene. Dette gjelder både for de unge og gamle. Det er færre som har vært med på fellestreninger. Mye av dette skyldes nok at blant annet GD cup sykkel ikke ble videreført, og at det er lange avstander for spesielt de yngste for å være med på aktiviteter. Når det er sagt vil jeg rette en stor takk til de som har vært med på å holde hjulet i gang og gjennomført treninger for ungdommen vår. Dere har vært limet i klubben.

En annen faktor vi også er nødt til å ta høyde for er våre sponsorer. Med dalende aktivitet vil det nok ikke bli lettere å hente inn sponsorkroner, og de aller fleste av våre sponsorer har utgående kontrakter i år.

Det er selvfølgelig både ulemper og fordeler ved en slik avgjørelse, men vi i styret mener at fordelene er langt større en ulempene.

Vi har så vidt diskutert litt med styret i Vinstra IL om hvordan vi skal få til dette. Og vi skal ha et nytt møte den 29. januar for å se mer på detaljer rundt en sammenslutning. Oppland Idrettskrets vil også delta på dette møtet slik at vi sørger for en ryddig og riktig prosess. Her vil vi diskutere blant annet økonomi, sponsorer, aktiviteter, prosessen videre, opprettelse av sykkelgruppe under Vinstra IL. 

Det som vil skje nå er at i forbindelse med årsmøtet vil det bli avholdt en informasjon rundt prosessen med sammenslutningen med et påfølgende valg hvor det vil bli stemt om Lågen CK skal slå seg sammen med Vinstra IL eller ikke. Det kreves 2/3 flertall fra de frammøtte for at dette skal kunne tre i kraft.


På vegne av styret

Kim Erik Moen

Leder Lågen CK


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.