Styret i Tormod Skilag

På årsmøtet for Tormod Skilag 30. mai 2021 ble følgende styre valgt:Funksjon Navn Telefon E-post
Leder Tone Kalstadstuen 970 82 663
tonek@hotmail.com
Økonomileder/nestleder Gudmund Tarud
900 47 859 gu-taru@online.no
Sekretær Camilla Nygård 90961833 milla_ng@hotmail.com 
Kasserer Linda Johansen 901 01 554  veslelinda_@hotmail.com
Info/medlemsansvarlig Karen Birgitte Øvreness 977 77 879 kbovreness@gmail.com
Gruppeleder langrenn Runar Sletten 907 66 606 slettenrunar@gmail.com
Gruppeleder hopp/kombinert Atle Kolloen 906 90 334superkolloen@hotmail.com
Gruppeleder trim Ken Roger Wahlquist 917 66 382 ken-roger@hotmail.com
Gruppeleder skiskyting Runar Sletten 907 66 606
slettenrunar@gmail.com
KontrollkomitéØyvind Herland Berge
  • 971 24 826

KontrollkomitéAud Wahlquist Byrløkken 990 34 398