TORMOSPRISEN

Postet av Tormod Skilag den 4. Jul 2020

Tormodprisen deles ut på årsmøte til medlemmer som har gjort en særdeles god innsats for laget. Det er ikke hvert år prisen har vært utdelt, som første gang ble utdelt i 1986.

Årets vinnere har i mange år hatt styreverv i laget, vært delaktige i annet arbeid i Tormod, i tillegg til at de har stilt opp på flerfoldige dugnader. De siste årene har de, etter oppdrag fra styret, ryddet i gamle dokumenter og plukket ut det som er verdt å ta vare på. Alt fra protokoller, dugnadslister, startlister osv. er gått gjennom, og det som er verd å ta vare på blir levert til Gudbrandsdalsmusea. De som deltok på årsmøtet fikk en presentasjon om arbeidet av Kari og Anne Kari, og fikk også mulighet for å se på materialet som blir museumsgjenstander. Mange timer er lagt ned i dette arbeidet. Historien om Tormod skilag er også en historie om Sorperoa, så at dette blir godt tatt vare på er verdifullt. Hvor mange visste at Tormod skilag har egen fane? Som takk for dette arbeidet spesielt, og arbeid for Tormod i en mannsalder, vedtok et enstemmig styre å dele ut prisen til disse to medlemmene. De ble utrolig overrasket! Takk for mange års innsats!

Kari Vaterland og Anne Kari Aspeslåen ved fanen til Tormod skilag.

 
TORMODPRISEN

Postet av Tormod Skilag den 1. Apr 2019


Tormodprisen 2019 gjekk til Atle Kolloen og Per Aasen. Begge to er verdige kandidater. Atle med sin kjempeinnsats siste året i Jordalen.  Per som den trofaste slitar gjennom mange år.

Atle: Forslagsstiller sier det slik :

" Det siste året har det skjedd en formidabel innsats fra mange for å få til de nye hoppbakkene i Jordalen. Dette mest for å skape lokal aktivitet og vi ser allerede mange nye som er kommet, prøvd og opplevd idrettsglede, det er blitt en ny hverdag

For å få til dette er det mange som har bidratt i større og mindre grad, men det har vært en kjernegruppe som mer eller mindre har brukt all mulig tid på dette.  I denne gruppa er Atle Kolloen fra Tormod skilag. Oppvokst på Kvam, bosatt på Vinstra

Han er snekker til vanleg og har brukt alle sin fagkunnskap på å skape et fantastisk anlegg.Han er effektiv og nøyaktig og gir seg ikke før alt er ferdig og perfekt. Han er veldig " selvgående" og når han er på et prosjekt, så veit alle at da blir det gjennomført på best mulig måte.

Har gjort en fenomenal innsats på å skaffe bidrag til anlegget, spesielt i form av tenester og materialer.

Under Hovedlandsrennet hadde han ansvar for tilløpet og sammen med en gjeng  løste dei oppgaven perfekt.  Det har gått med mange dugnadstimer og det er i følge Atle mange som har fortjent både "takk og ære"  ( Så han får dele prisen med familien )" Gratulere så masse fra Tormod skilag

Per: Oppmann takker på denne måten:

" Medlem av orienteringsgruppa,, og har stått på for O-idretten i mange år. Er fast kartsjef , tegner løyper og kopierer kart.  Han er vel på ein måte " født med kompass" i hånda, i og med at familien var aktive O-løpere. Ja mor er faktisk aktiv enda.

Var oppmann for gruppa i mange år. Heldt fram som kartansvarleg etter at han gjekk ut av styret. Den nye oppmann var heilt avhengig av hans kompetanse med O-Cad og karterfaring.

Per er aktivt med på O-løp, deltek både lokalt og reiser også litt rundt, f.eks på KM.  Han er solid til å legge løyper og arrangere løp.  Om det mangler arrangør på eit løp, ja så stiller Per opp og fikser det.  Om ikkje det er nok så pusler han på fritida med å lage nytt kart som vi skal ta i bruk i sommer. Det blir spennende.

Prisen er veldig fortjent."  Gratulere så masse fra Tormod skilag

Bildet er fra Årsmøtet 31.mars 2019

Fra ve. Atle Kolloen , vinner av Tormodprisen.   Så følger 4 stk som går ut av styret:   Even Bekkum,hopp.  Mona Tarud,sekretær.  Torun Kongsli fra valgkomiteen og Lars Wadahl , leder

Innfelt på toppen Per Aasen, vinner av Tormodprisen

Referat frå årsmøtet  kjem seinare.....