Etterlysing

Postet av Tormod Skilag den 15. Okt 2018

Gave fra Oppland skikrets til 100 års jubileet i 2005

Ein skigard... gave fra Redval Budsberg til 90 års jubileet i 1995. ( Ole Steinar Holten var leder da )

Nå er badstugu flytta og arbeidet med restaurering er i gang.   Vi planlegg å samle Tormod's historie her i eit lite museum. Vi har gavepremier,lagpremier, bilder osv....som ligg på lageret og ventar på å koma fram att i lyset.

Vi går nå ut med etterlysing av konkrete ting som " er på avveie" og som vi håper DU kan hjelpe oss å finne att. I tillegg har vi heller ikkje klart å oppspore premieskapet som i si tid var på Sorperoa Handel. Kan DU hjelpe oss ??

Sjå bilder.