Årsmøte

Postet av Tormod Skilag den 11. Mar 2024

Styret innkaller herved til årsmøte i Tormod skilag.

Årsmøtet avholdes 07.04.24 kl. 19.00 på Barhaug skole, møterom.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 24.03.24 til post@tormodskilag.no .

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.tormodskilag.no 

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Tormod skilag i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Tormod skilag. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan leder Tone Kalstadstuen kontaktes på mail (post@tormodskilag.no) eller tlf 97082663.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret