Årsmøte

Postet av Tone Kalstadstuen den 17. Mar 2021

Til medlemmene i Tormod skilag

Innkalling til årsmøte i Tormod skilag

Styret innkaller herved til årsmøte i Tormod skilag

Årsmøtet avholdes 30. mai 2021 i klubbhuset på Eidesand Stadion.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 14 dager før til tonek@hotmail.com. Det ønskes at vedlagte mal brukes.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.tormodskilag.no.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Tormod skilag i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Tormod skilag. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Tormod skilag kontaktes på tonek@hotmail.com eller 97082663.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret


Forslag til årsmøte i: Tormod skilag 2021

Fra:

Tittel på forslag:

Forslag:

[Her skal forslaget skrives nøyaktig i den ordlyd det ønskes vedtatt. Begrunnelsen for forslaget skal fremgå i begrunnelsen under.]

Begrunnelse:

[Her skal forslagsstillers begrunnelse for å fremme forslaget presenteres.]

[Sted og dato]

_______________

[signatur]

[Navn på forslagsstiller]


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.