Styret i Tormod Skilag

På årsmøtet for Tormod Skilag 31.mars 2019 ble følgende styre valgt:Funksjon Navn Telefon E-post
Leder Marit Nordlien Forreløkken 992 61 616 marit.nordlien@hotmail.com
Økonomileder/nestleder Kenneth Andersstuen 900 18 422 k.andersstuen@hotmail.com
Sekretær Tone Kalstadstuen 970 82 663 tonek@hotmail.com
Kasserer Ingrid Myhre 901 38 699 ingrid.myhre@online.no
Info/medlemsansvarlig Erlend Weikle 995 95 999 weikle@online.no
Gruppeleder langrenn Runar Slette/Gudmund Tarud 907 66 606/ slettenrunar@gmail.com/gu-taru@online.no
Gruppeleder hopp/kombinert Atle Kolloen 906 90 334superkolloen@hotmail.com
Gruppeleder trim Karen B. Øvreness 977 77 879 kbovreness@gmail.com
Gruppeleder orientering Tove Lillebråten 986 58 765 tove.lillebraten@gmail.com
Gruppeleder skiskyting Ikke besatt


Innmeldingsskjema

Levert avIdrettenOnline